پخش مرکزی محصولات شبکه نمایش خانگی میعـــاد بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگی و پخش میعاد اولین مرکز رسمی فروش محصولات موسسات ویدئو رسانه و فرهنگی در شمال خوزستان بوده که فعالیت فرهنگی خود را از سال 1369 آغاز نموده این مرکز پخش مویرگی مارکتی دارد و با کلیه فروشگاه های معتبر همکاری مینمای و علاقمندان میتوانند جهت همکاری با شماره های دفتر یا همراه مدیریت تماس حاصل نمایند.این مرکز آماده ارائه کلیه خدمات و محصولات به فروشگاه ها و مراکز علمی.آموزشی و دولتی میباشد. باما همـــراه باشید همراه :09163471947 http://www.miadfilm.ir 2020-11-24T20:38:36+01:00 text/html 2016-08-21T01:18:24+01:00 www.miadfilm.ir محمد پخش میعاد http://www.miadfilm.ir/post/1556 <div align="center"><font size="2"><b><font color="#660000">قابل توجه شما همراهان عزیز و گرامی <br><br>با توجه به اینکه&nbsp; کانال تلگرام پخش میعاد بصورت ساعتی بروز میشود<br><br>جهت اطلاع از محصولات جدید لطفا کانال ما را دنبال نمایید<br><br><br><font color="#000099" size="4">Telegram.me/miadfilm</font><br></font></b></font></div><font size="2"><b> </b></font> text/html 2016-08-21T01:17:05+01:00 www.miadfilm.ir محمد من سالوادور نیستم http://www.miadfilm.ir/post/1555 <font color="#660000"><b>توزیع شد<br><br></b></font><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/i9xv_12716674_1723515961264832_1793752925_n.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="355" hspace="0" vspace="0" width="273"><br></div> text/html 2016-08-10T13:18:36+01:00 www.miadfilm.ir محمد دراکولا http://www.miadfilm.ir/post/1554 <font color="#660000"><b>صرفا َ جهت اطلاع :<br><br></b></font><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/wjqw_389046_226.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="428" hspace="0" vspace="0" width="299"><br></div> text/html 2016-08-10T13:17:57+01:00 www.miadfilm.ir محمد پخش میعاد http://www.miadfilm.ir/post/1553 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/4dfw_photo_2016-08-02_10-58-09.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="292" hspace="0" vspace="0" width="209">&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/xvi_photo_2016-08-02_10-58-13.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="296" hspace="0" vspace="0" width="219"></div> text/html 2016-08-10T13:13:30+01:00 www.miadfilm.ir محمد پخش میعاد http://www.miadfilm.ir/post/1551 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/7og7_photo_2016-08-01_11-01-02.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="315" hspace="0" vspace="0" width="451"><br><br><font color="#660000"><b><font size="3">telegram.me/miadfilm</font></b></font><br></div> text/html 2016-07-28T02:54:50+01:00 www.miadfilm.ir محمد ابد یک و روز http://www.miadfilm.ir/post/1549 <font color="#660000"><b>ابد و یک روز .............بزودی <br><br></b></font><div align="center"><font color="#660000"><b><img src="http://rishe.ir/assets/rishe.ir/styles/org/public/repo/pics/1394/12/25//pic-25956-1458031224.jpg?itok=U5gq55CM" alt="" align="bottom" border="0" height="436" hspace="0" vspace="0" width="312"></b></font><br></div> text/html 2016-07-28T02:40:34+01:00 www.miadfilm.ir محمد بادیگارد http://www.miadfilm.ir/post/1548 <font color="#660000"><b>توزیع اواخر مرداد ماه :<br><br></b></font><div align="center"><img src="http://www.salamcinama.ir/public/images/usrUploader/movImg/poosterbodygaurd3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="361" hspace="0" vspace="0" width="261"></div> text/html 2016-07-26T05:01:03+01:00 www.miadfilm.ir محمد پخش میعاد http://www.miadfilm.ir/post/1547 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/mdkl_photo_2016-07-26_13-44-38.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="337" hspace="0" vspace="0" width="251"><br><br><font color="#006600" size="2"><b>توزیع اواخر مرداد ماه <br><br>Telegram.me/miadfilm<br></b></font><br><br></div> text/html 2016-07-26T05:00:27+01:00 www.miadfilm.ir محمد کارتون http://www.miadfilm.ir/post/1546 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/r84o_photo_2016-07-26_13-50-57.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="427" hspace="0" vspace="0" width="335"></div> text/html 2016-07-26T04:59:06+01:00 www.miadfilm.ir محمد توزیع جدید http://www.miadfilm.ir/post/1545 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ywe3_photo_2016-07-26_13-43-43.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="336" hspace="0" vspace="0" width="254"></div> text/html 2016-07-26T04:57:15+01:00 www.miadfilm.ir محمد پخش میعاد http://www.miadfilm.ir/post/1544 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/vr5_miadfilm.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2016-07-26T04:51:30+01:00 www.miadfilm.ir محمد پخش میعاد http://www.miadfilm.ir/post/1543 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/wng_photo_2016-07-26_13-43-59.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="285" hspace="0" vspace="0" width="204"> <img src="http://uupload.ir/files/vr5_miadfilm.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="286" hspace="0" vspace="0" width="202"><br><img src="http://uupload.ir/files/427i_photo_2016-07-26_13-44-05.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="282" hspace="0" vspace="0" width="201"> <img src="http://uupload.ir/files/4hlv_photo_2016-07-26_13-50-20.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="280" hspace="0" vspace="0" width="205"><br><img src="http://uupload.ir/files/kz9_photo_2016-07-26_13-50-14.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="291" hspace="0" vspace="0" width="208"> <img src="http://uupload.ir/files/qsj_photo_2016-07-26_13-50-00.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="292" hspace="0" vspace="0" width="199"><br><br> </div> text/html 2016-07-26T04:46:31+01:00 www.miadfilm.ir محمد پخش میعاد http://www.miadfilm.ir/post/1542 <font color="#660000"><b>توزیع محصولات جدید :<br><br></b></font><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/5x92_photo_2016-07-26_13-43-50.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="293" hspace="0" vspace="0" width="215"> <img src="http://uupload.ir/files/tb5k_photo_2016-07-26_13-44-28.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="292" hspace="0" vspace="0" width="209"><br><br></div> text/html 2016-07-18T14:01:29+01:00 www.miadfilm.ir محمد در حاشیه (شهرزاد) http://www.miadfilm.ir/post/1541 &nbsp; <font color="#660000"><b>در شبکه نمایش خانگی توزیع شد:<br><br></b></font><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ann5_photo_2016-07-18_22-57-56.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="367" hspace="0" vspace="0" width="268"><br></div> text/html 2016-07-18T14:00:36+01:00 www.miadfilm.ir محمد پی 22 http://www.miadfilm.ir/post/1540 <font color="#660000"><b>توزیع شد <br><br></b></font><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/azi_photo_2016-07-18_22-58-08.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="325" hspace="0" vspace="0" width="253"><br></div> text/html 2016-07-18T00:48:14+01:00 www.miadfilm.ir محمد حکایت عاشقی http://www.miadfilm.ir/post/1539 <font color="#990000"><b>بزودی از موسسه هنر نمای پارسیان :<br><br></b></font><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/8c6x_film._miad.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="390" hspace="0" vspace="0" width="278"></div> text/html 2016-07-17T13:58:08+01:00 www.miadfilm.ir محمد آسپرین5 http://www.miadfilm.ir/post/1538 <font color="#000099"><b>توزیع قسمت پنجم سریال سپرین :<br><br></b></font><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/sx2_photo_2016-07-17_22-49-33.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="343" hspace="0" vspace="0" width="243"><br><br><font color="#660000" size="3"><b>Telegram.me/miadfilm</b></font><br></div><font color="#000099"><b> </b></font> text/html 2016-07-17T13:52:08+01:00 www.miadfilm.ir محمد پخش میعاد http://www.miadfilm.ir/post/1537 <font color="#990000"><b>عناوین جدید شبکه نمایش خانگی :<br><br></b></font><div align="center"><br><img src="http://uupload.ir/files/rs73_photo_2016-07-17_22-50-41.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="217" hspace="0" vspace="0" width="160"> <img src="http://uupload.ir/files/h77p_photo_2016-07-17_22-49-49.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="218" hspace="0" vspace="0" width="159"> <img src="http://uupload.ir/files/gb9b_photo_2016-07-17_22-49-59.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="217" hspace="0" vspace="0" width="159"><br><img src="http://uupload.ir/files/9jz2_photo_2016-07-17_22-50-27.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="223" hspace="0" vspace="0" width="161"> <img src="http://uupload.ir/files/zhoa_photo_2016-07-17_22-50-52.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="222" hspace="0" vspace="0" width="158"> <img src="http://uupload.ir/files/sl7q_photo_2016-07-17_22-49-54.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="221" hspace="0" vspace="0" width="161"><br><font color="#000066" size="2"><br><b>Telegram.me/miadfilm</b></font><br></div> text/html 2016-07-17T13:46:04+01:00 www.miadfilm.ir محمد پخش میعاد http://www.miadfilm.ir/post/1536 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/xzbi_photo_2016-06-29_12-58-52.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="321" hspace="0" vspace="0" width="220"> <img src="http://uupload.ir/files/hfo2_photo_2016-06-29_12-59-03.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="322" hspace="0" vspace="0" width="233"><br><br><font color="#000066" size="2"><br><b>Telegram.me/miadfilm</b></font><br> </div> text/html 2016-07-17T13:45:06+01:00 www.miadfilm.ir محمد پخش میعاد http://www.miadfilm.ir/post/1535 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/4zkl_8.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="308" hspace="0" vspace="0" width="219"> <img src="http://uupload.ir/files/xtm1_photo_2016-06-29_12-58-38.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="309" hspace="0" vspace="0" width="226"><br><br><font color="#000066" size="2"><br><font color="#003300"><b>Telegram.me/miadfilm</b></font></font><br></div> text/html 2016-07-17T13:41:44+01:00 www.miadfilm.ir محمد پخش میعاد http://www.miadfilm.ir/post/1534 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/5i6q_photo_2016-07-10_13-59-16.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="334" hspace="0" vspace="0" width="232"> <img src="http://uupload.ir/files/jjk0_photo_2016-07-10_13-59-14.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="334" hspace="0" vspace="0" width="237"></div> text/html 2016-07-17T13:39:02+01:00 www.miadfilm.ir محمد پخش میعاد http://www.miadfilm.ir/post/1533 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/bjfo_miadfilm1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="165" hspace="0" vspace="0" width="409"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/yrfl_miadfilm.ir.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="162" hspace="0" vspace="0" width="409"><br><br><font color="#000066" size="2"><br><font color="#330033"><b>Telegram.me/miadfilm</b></font></font><br></div> text/html 2016-06-12T10:26:56+01:00 www.miadfilm.ir محمد کانال http://www.miadfilm.ir/post/1532 <div align="center"><font color="#660000" size="2"><b>قابل توجه همراهان گرامی :</b></font><font color="#660000"><br><br><br><font size="2"><b>جهت اطلاع دقیق و به روز از توزیع های محصولات شبکه نمایش خانگی </b></font><br><br><font size="2"><b>کانال ما را در تلگـــرام به آدرس ذیل دنبال کنید ...<br><br><font color="#000099" size="5">Telegram.me/miadfilm</font><br></b></font></font></div> text/html 2016-06-12T10:25:52+01:00 www.miadfilm.ir محمد آسپرین http://www.miadfilm.ir/post/1531 <font color="#000099"><b>توزیع مجموعه اول سریال آسپرین :<br><br></b></font><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/po80_photo_2016-06-05_11-14-07.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="415" hspace="0" vspace="0" width="294"><br></div><font color="#000099"> </font> text/html 2016-06-07T13:01:22+01:00 www.miadfilm.ir محمد عناوین جدید ۱۸ خرداد http://www.miadfilm.ir/post/1530 عناوین توزیع شده ۱۸خرداد ماه<br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/i32k_811115343_33952.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="266" hspace="0" vspace="0" width="195"> &nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/n9nw_00_10-22-50.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="269" hspace="0" vspace="0" width="198"><br><img src="http://uupload.ir/files/howq_photo_2016-06-01_10-22-47.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="282" hspace="0" vspace="0" width="207"><br></div> text/html 2016-06-05T03:09:24+01:00 www.miadfilm.ir محمد پنج تاپنچ http://www.miadfilm.ir/post/1527 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/162g_photo_2016-05-31_13-39-04.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="398" hspace="0" vspace="0" width="288"><br></div> text/html 2016-06-05T03:08:35+01:00 www.miadfilm.ir محمد آزادی مشروط http://www.miadfilm.ir/post/1526 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/y12o_7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="344" hspace="0" vspace="0" width="365"></div> text/html 2016-06-05T03:04:52+01:00 www.miadfilm.ir محمد توزیع جدید http://www.miadfilm.ir/post/1525 <font color="#660000"><b>توزیع عناوین جدید موسسات :<br><br></b></font><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/f1w1_00_10-22-50.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="304" hspace="0" vspace="0" width="221"> <img src="http://uupload.ir/files/js2x_0000_10-22-35.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="305" hspace="0" vspace="0" width="221"><br><img src="http://uupload.ir/files/r0z7_02_10-22-47.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="307" hspace="0" vspace="0" width="219"> <img src="http://uupload.ir/files/r94p_-47.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="311" hspace="0" vspace="0" width="221"></div> text/html 2016-05-21T04:38:53+01:00 www.miadfilm.ir محمد دس دسا علیرضا http://www.miadfilm.ir/post/1524 <div align="center"><font color="#000099"><b>توزیع طنز محلی دس دســـا علیرضـــا درسوپر مارکتها و فروشگاه های<br></b></font></div><div align="center"><font color="#000099"><b>&nbsp; شمال خوزستان<br><br><img src="http://uupload.ir/files/61ly_photo_12.bmp" alt="" align="bottom" border="0" height="605" hspace="0" vspace="0" width="403"><br></b></font></div> text/html 2016-05-18T09:12:54+01:00 www.miadfilm.ir محمد دیو دلبر http://www.miadfilm.ir/post/1523 <font color="#000099"><b>توزیع شد<br><br></b></font><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/5i06_miadfilm.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div>